impressionant

No t'ho perdis!

Política de Privacitat

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

CATALUNYA NATURA C.B. l’informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través de la website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers titularitat de CATALUNYA NATURA CB , les dades consten a l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de CATALUNYA NATURA CB , a través de qualsevol mitjà, fins i tot l’electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de CATALUNYA NATURA C.B.
 
Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que CATALUNYA NATURA C.B. pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.
 
El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l’adreça de CATALUNYA NATURA C.B. o mitjançant el correu electrònic laud75@hotmail.es.
 
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a CATALUNYA NATURA CB podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els fitxers de CATALUNYA NATURA CB
Atès el caràcter confidencial de la informació, Vè. No podrà exercir els drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.
 
L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a CATALUNYA NATURA C.B. a l’adreça indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic laud75@hotmail.es.

3. MESURES DE SEGURETAT

CATALUNYA NATURA CB l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
 
L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que CATALUNYA NATURA CB no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’usuari.
 
4. MENORS D’EDAT
 
En el supòsit que algun dels serveis i productes vagi dirigit a menors de 14 anys.CATALUNYA NATURA C.B. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.
 
CATALUNYA NATURA C.B . no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer CATALUNYA NATURA C.B. aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.
 
5. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
CATALUNYA NATURA C.B. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.
 
6. LEGISLACIÓ APLICABLE
 
Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.

Reserva la teva estada amb nosaltres ara
Reserva ja