Un any més Castella i Lleó, juntament amb Catalunya i Andalusia, figura com la comunitat amb més establiments de turisme rural a Espanya, amb un 20,4 per cent del total, per davant del 13,20 i 12,80 per cent comptabilitzat, respectivamente, en les altres dues regions esmentades, segons les conclusions extretes del Baròmetre del Turisme Rural elaborat per Clubrural.

Així mateix, tres destinacions es converteixen en els més demandats pels turistes al llarg de 2016. Encapçala aquest llistat Catalunya, amb el 17,07%, seguit de Castella i Lleó (14,15%) i Andalusia (12,18%).

Per tant, és predictible que siguin comunitats uniprovincials i els arxipèlags els que estiguin al costat oposat. Així doncs, Illes Balears amb el 0,40%, Illes Canàries (1,40%), Múrcia (1,50%) i País Basc (2,05%) són les regions que menys allotjaments rurals posen a disposició del viatger.

Pel que fa al tipus de cases rurals ofertes, igual que en temporades anteriors són les de lloguer íntegre les més reeixides. De fet, el 70,06% dels establiments tenen aquesta modalitat d’arrendament, una xifra que creix un 3,76% respecte a 2015.

En que fa a la capacitat de les cases rurals, són les dues places les que acaparen el 54,80% de l’oferta (incloent allotjaments de lloguer complet i habitacions dobles en hotels / posades / apartaments). A continuació i molt allunyat, apareixen els establiments amb possibilitat d’allotjament per entre 3 i 4 persones, amb el 17,50%.

El descenso a partir de aquí es continuado: para entre 7 y 10 personas están el 9,1% de los alojamientos, siendo las demás de 21 personas con el 0,50% las menos frecuentes. Esta oferta coincide con la demanda, pues el 21,71% de los viajeros también demanda casas rurales o establecimientos para dos personas.

El descens a partir d’aquí és continuat: per entre 7 i 10 persones estan el 9,1% dels allotjaments, sent les altres de 21 persones amb el 0,50% les menys freqüents. Aquesta oferta coincideix amb la demanda, ja que el 21,71% dels viatgers també demanda cases rurals o establiments per a dues persones.

És el grup més nombrosos, seguit molt de prop per el comprès entre 3 i 4 persones, que en 2016 s’ha quedat en el 21,43%. Igual que passava en l’oferta, són les cases rurals amb capacitat per entre 17 i 20 persones les que menys èxit tenen entre els viatgers amb el 4,1% de la demanda. Entremig cal destacar la sol·licitud per entre 7 i 10 persones amb el 19,05%.

El preu, factor gairebé prioritari a l’elecció de residència també ha patit variacions respecte a l’últim semestre de 2015. Si en aquells dies només el 4,4% dels establiments tenien un preu mitjà de fins a 15 euros per persona i nit, aquesta xifra s’ha incrementat en 2016 al 11%. Tot i això, cal destacar que la franja de preu més freqüent és la d’entre 20 i 30 euros representant al 42,60% dels allotjaments a Espanya.

Comments are closed.